Pszichológiai - gyógypedagógiai vizsgálat

2014.03.14 08:14

A rendelőben lehetőség van iskolaérettségi vizsgálatra, illetve gyógypedagógus, szükség esetén logopédus bevonásával, komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatra is, melynek végeztével a szakvélemény mellett javaslatot is adunk a gyermek további fejlesztésére. A vizsgálat kiszűri a diszlexia, diszkalkulia veszélyeztetettséget is.

A vizsgálatot megelőzi a szülővel való félig strukturált interjú, részletesen kitérve a gyermek élettörténetére és fejlődésére. A szülőkkel való anamnézis felvétele után kerülhet sor a komplex vizsgálatra, melynek részei lehetnek:

- pszichológiai teljesítményt mérő tesztek (pl. Intelligencia-tesztek, figyelem tesztek)

- pszichológiai tesztek

- gyógypedagógiai vizsgálat.